2017/18

 

+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, Ty pocieszałeś opłakujących utratę swoich najbliższych i obiecałeś, że każdy, kto wierzy w Ciebie, choćby i umarł żyć będzie. Wejrzyj na nasze pokorne modlitwy i obdarz życiem wiecznym dusze śp.:

 

 

 

Papieży, Biskupów naszej diecezji, a szczególnie:

 

Pawła Kubickiego, Jana Kantego Lorka, Piotra Gołębiowskiego, Stanisława Sygneta, Walentego Wójcika, Jana Chrapka, Mariana Zimałka, Edwarda Materskiego, Stefana Siczka, Zygmunta Zimowskiego.

 

Kapłanów:

 

Adama Popkiewicza, Józefa Gajewicza, Jana Dumanię, Józefa Piątkowskiego, Jana Jurka, Stanisława Dudelę, Józefa Kurasia, Adama Zająca, Henryka Paciurę, Bogdana Jarosza, Stanisława Sułeckiego, Tadeusza Jakubiaka, Bolesława Jakubiaka, Klemensa Wlazło, Juliana Wlazło, Mariana Jacewicza, Jana Piwowarczyka, Czesława Jeromina, Mariana Magdziaka, Józefa Barańskiego, Kazimierza Buczaka, Bogdana Obłója, Adama Szustera, Jana Pietrusa, Wiesława Zalasa, Andrzeja Kaima, Jarosława Brendla, Stanisława Ładochę, Jana Adachę, Henryka Burzyńskiego.

 

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek....

 

 

 

Módlmy się za zmarłych:

 

 

 

Bronisławę, Edmunda, Antoniego, Domicelę Piotrowskich,

 

Katarzynę, Józefa, Stefana, Franciszka, Stanisława, Marcelego, Alinę Kotkowskich, Mariana Jelonkiewicza, Ryszarda Wijatę, Martę Kozłowską, Helenę Kopeć, Wiktorię Płachtę, Teresę Ciura, Stanisława, Florentynę Kaczorów, Józefę, Jana Surów, Weronikę Bury, Irenę i Witolda Grabdów, Helenę Surwiłło.

Józefę, Leona, Jana, Władysława Janusów, Jana Organkę, Filipa Jabłońskiego.

 

A także dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła i parafii.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...

 

 

 

 

 

ZATOPOLICE

 

Stanisława Kopyta, Wiesława Stępniewskiego, Henrykę, Tadeusza Kacprzaków, Mariannę, Szczepana, Jana, Janinę Głogoskich, Mieczysława, Józefa, Antoninę Jaroszów, Józefę, Piotra, Józefa Mosionków, Genowefę, Jana, Józefa Dudelów, Ewę Owczarek, Mariannę, Edwarda Jabłonków, ks.Bogdana Jarosza, Mariannę, Stanisława Jarosz, Mariana, Jacka Bieńków, Zofię, Józefa Kozłowskich, Zofię, Jana, Mariana Pawelców, Mariannę, Jerzego, Annę, Jana, Stanisławę Iwańskich, Wacława Owczarka, Mariannę, Jana Węgrzyckich, Józefa Ślifirczyka, Henryka, Sławomira Jabłonków, Janinę, Mieczysława, Ryszarda, Bogdana Wilków, Agnieszkę, Czesława Kaneckich, Stefana, Genowefę Dobrasiewiczów, Tadeusza, Pawła Kacprzaków, Henryka, Zofię, Mariannę Kurkiewiczów, Stanisławę, Władysława, Zbigniewa Machnio, Eugeniusza Janasa, Michalinę Kępkę, Jana Tyczyńskiego, Janinę, Zygmunta, Tadeusza Worosz, Marię, Kazimierę Kosiło, Artura Wachowicza, Jana, Mariannę Pączek, Mariannę Łobodzińską, Kazimierę, Mieczysława Szarych, Ewę, Franciszka Tyczyńskich, Adama Łobodę, Tadeusza Woźniaka.

 

_______________________________

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek...

 

 

 

ZDZIECHÓW

 

Mariannę, Adama Michalskich, Tadeusza Gałek, Wandę, Stanisława Michalskich, Helenę, Jana Majchrzaków, Stanisława, Mariannę, Józefa Pysiaków, Tadeusza Michalskiego, Weronikę, Władysława Michalskich, Jana Pytkę, Zofię, Stefana, Zbigniewa Pysiaków, Jana, Dariusza, Franciszkę, Stefana Michalskich, Czesława Głowackiego, Annę, Józefa Michalskich, Mariannę Bąk, Ewę Wasiak, Janinę Węglicką, Zofię Dziedzic, Małgorzatę Zagórską.

 

__________________________________

 

WACŁAWÓW- Paulinę, Jana Murawskich.

 

DĄBRÓWKA – Zofię, Józefa Ziółków.

 

RADOM – Alfredę Malmon, Franciszkę, Stanisława, Lucjana Bączków, Mariana Drab, Mariana, Teresę Gwizd, Krzysztofa Kowalczyka, Janinę, Piotra Gutkowskich, Jana, Helenę Śmigaszewskich, Zofię Rozińską, Jana Podlewskiego, Janinę, Stanisława Wójcików, Edwarda Stawczyka, Elżbietę Chałubińską, Mariannę, Stanisława Rzepkowskich, Krystynę Białkowską-Palitajan, Lucynę, Stanisława Chylak, Izydora Śmigaszewskiego, Jana Piastę Mirosława Gutkowskiego, Barbaę Stawczyk, Eugeniusza Pękalę.

 

_____________________________

 

KONIECZNO – Marię, Henryka Martuszewskich.

 

KOZINKI – Ks. Leonarda Jarosza, Kingę Szpunar, Eryka Fessera, Ireneusza Dorociaka.

 

STALOWA WOLA- Janusza Chołodę. GULIN –Roberta Tomaszewskiego.

 

FRANCISZKÓW – Rozalię, Ireneusza, Kazimierza Tyczyńskich.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek...

 

 

 

 

 

 

 

MLECZKÓW

 

Janinę, Stanisława, Mariana, Krzysztofa Wilków, Stanisława Dobrasiewicza, Macieja Ozgę, Zygmunta Pudzianowskiego, Romana Siczka,Stanisławę, Józefa, Rozalię, Antoniego Głogowskich, Janusza Trybulskiego, Józefę, Stanisława Pietrzyków, Stefanię, Józefa Nowaków, Krzysztofa Mortkę, Genowefę i Wacława Drabik, Zofię, Kazimierza, Romana Ozgów, Walerię, Stefana, Jana Śmiałków, Mariannę Duchnik, Janinę, Antoniego Mnichów, Józefę, Franciszka Zbrożynów, Bolesława, Jana Kłosów, Zofię, Antoniego, Stanisława Ługowskich, Mariannę Pysiak, Stanisławę, Stanisława Tokarskich, Jana Pogodzińskiego, Genowefę Jarząbek, Eleonorę, Jerzego Głowackich, Jana Zawadzkiego, Kazimierę, Jana Dobrasiewiczów, Mariannę, Wincentego Dobrasiewiczów, Ewę, Józefa Wojciechowskich, Jana Maja, Józefa, Andrzeja, Czesława Kowalczyków, Józefę, Józefa Łobodów, Mariannę, Józefa Chłopeckich, Józefa Stasikowskiego, Stefana, Kazimierę, Ireneusza Pudzianowskich, Feliksa, Stanisławę, Czesława Pudzianowskich, Józefa Wencla, Teodozję, Tadeusza Prygiel, Jolantę Krawczyk, Krystynę, Bolesława, Zofię Musiał, Stanisława Wencla, Leokadię, Władysława Serafin, Wacława Musiała, Mariannę, Stanisława Kaneckich, Aleksandrę, Piotra Gutkowskich, Adama, Melanię, Stanisława, Franciszkę, Władysława Szwarnowskich, Józefa, Leokadię Głowackich, Jadwigę, Adama, Władysławę Janas, Kazimierza, Janinę Pysiak, Stanisława, Krystynę Szydło, Mariana Bartosiaka, Stanisława, Piotra Bartosiaków, Elżbietę, Mariannę, Stanisława Krawczyk, Tadeusza Woźniaka, Jerzego Głowackiego, Krystynę, Irenę, Tadeusza Głowackich, Mariannę Pluta, Jana, Reginę, Adama Kaców, Krystynę, Adama Kłos, Agatę Wencel, Jana, Edwarda Ozimek, Helenę, Antoniego Grabowskich, Jana Dudę, Zofię, Henryka Janasz,____________________________

 

PODLESIE MLECZKOWSKIE: Zygmunta Dobrasiewicza

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

ŚLEPOWRON

 

Mariannę Sowińską, Tadeusza, Genowefę Łobodzińskich, Jana, Stanisławę Traczyk, Kazimierza, Piotra, Juliannę, Kazimierza Czajkowskich, Genowefę, Władysława Kobuz, Mariana, Danutę Ługowskich, Artura Majcherka, Helenę, Piotra Gac, Stefana, Leszka, Waldemara Gac, Stanisława, Mariannę Gac, Stefanię, Stanisława Gwizd, Józefa, Irenę Ponetów, zm. z rodz. Siczków, Michalinę, Ignacego Łobodzińskich, Janinę, Mariana, Edwarda Głogowskich, Mariana Gwizd, Franciszka, Edwarda Jastrzębskich, Bronisława, Juliannę Pękalów, Marię, Czesława, Bogusława, Wojciecha Dąbrowskich, Stefanię, Jana Górników, Annę, Justynę, Jana Grelaków, Mariannę, Jana Kaźmierczaków, Wiktora, Genowefę, Władysława Śmigaszewskich, Grzegorza Jabłońskiego, Adama Błędowskiego, Barbarę Figarską, Wacława Gomułę, Zofię Mędryk, Jerzego Czajkowskiego,

 

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIERZKÓW

 

Stanisława, Bronisława, Czesława, Adama Kośćców, Małgorzatę Gomułę, Kamila Muchę, Adama Żaka, Andrzeja Kaneckiego, Stanisława Kowalskiego, zm. Kowalskich i Lachowskich, Eugeniusza Tarabasza, Gadaszewskich, Tarabaszów, Ewę, Antoniego Siraków, Genowefę, Bolesława, Wiesława Siraków, Zofię, Mieczysława Gwizd, Ludwika, Sabinę, Stanisława Konarskich, Mirosława Kruka, Mariana Mosionka, Andrzeja, Michała Cwylów, Stanisławę, Józefa Jędrasik, Franciszka Marchewkę, Józefa, Antoninę Ponetów, Mariannę, Błażeja Fokt, zm. Drozdowskich, Teresę, Zygmunta Safianów, zm. Safianów, Wojciecha, Jerzego Tyczyńskich, Stanisławę, Adama Woźniaków, Ryszardę Pyszczek, Wacława, Genowefę Strzelec, Sabinę, Józefa, Mirosława Oziemków, Marię Zborowską.

 

 

 

 

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

MILEJOWICE

 

Mieczysława, Helenę Garczyńskich, Wiktora Piechotę, Annę, Tadeusza Boruch, Kazimierza Stańczykowskiego, Czesławę, Edwarda Raków, Ludwika Baćmagę, Zenona Gogacza, Danutę, Stanisława Nosowskich, Bolesława, Rozalię Kalinowskich, Leona Machnio, Józefę, Bronisława Potockich, Sylwestra Gregorczyka, Helenę, Jana, Mariana Kacprzak, Bronisławę, Józefa Zych, Józefa, Sławomira Kaszuba, Kazimierza Falińskiego, Kazimierę Adach, Antoninę Korzysta, Mieczysława Machnikowskiego, Janinę, Władysława Piechotów, Cecylię Lis, Zofię, Adama, Jerzego Śliwińskich, Mariannę, Stefana Pysiak. Edwarda Śliwińskiego, Krystynę, Adama Mortka, Helenę, Stanisława, Edwarda, Tadeusza Stąporek,Franciszka Śliwińskiego, Ignacego Pysiaka, Jana, Helenę Tomczyków, Mariana Mirowskiego,

 

 

 

 

 

___________________________________________

 

 

 

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek...

 

 

 

 

 

CEREKIEW

 

Jerzego Głowackiego, Stefanię, Józefa Sochów, Mariannę, Stanisława, Kazimierza Głowackich, Zygmunta Kalitę, Józefa, Helenę, Jana, Helenę, Mariana Mąkosów, Janinę, Franciszka Pałkiewiczów, Marka Mnicha, Zygmunta Kopeć, Annę, Mieczysława Kazimierczaków, Wacława Wrońskiego, Józefę Wdowską, Rajmunda Wdowskiego, Janinę, Józefa, Piotra Grabkowskich, Stanisławę, Adama, Andrzeja Słowińskich, Marię Kowal, Janinę, Adama Górskich, Antoniego Króla, Zbigniewa, Tadeusza Koślów, Helenę, Edwarda Paterek, Daniela Janiszewskiego, Mariannę, Juliana, Mariana, Antoniego Janiszewskich, Antoniego, Kazimierę Odziemek, Tadeusza Pyzarę, Krystynę Burchart, Walentynę, Jerzego Walasków, Irenę, Lucjana Gaszynów, Wandę Paździor, Izydora Włodarczyka, Annę, Stanisława Lenard, Jana Okolusa, Wiesława Okolusa, Wacława Wańka, Marię, Stanisławę, Tadeusza Kilianów, Jana Wojciechowskiego, Herników, Mariannę Rzepczyńską, Jarosława Markiewicza, Barbarę Głowacką, Jana Gospodarczyka, Zofię, Kazimierza Dzik, Edmunda, Bronisławę Żardeckich, Zofię Skuneczną, Jana Kowala, Stanisława Masłowskiego, Stanisława Kaima, Jacka, Tomasza Znanieckiego, Mariana Sadowskiego, Kazimierza Rejmera, Kornelię, Stefana, Janusza Piwońskich, Jana, Aleksandrę Młynarskich, Aleksandrę, Władysława, Janusza Dębickich, Jacka Araka, Mariana Mirowskiego.

 

______________________________

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

GOLĘDZIN

 

Franciszka, Stanisławę, Jana Górników, Franciszka Wilka, Piotra Jabłonkę, Jana, Helenę Chałupków, Mariolę Wabik, Zbigniewa Kurowskiego, Zdzisława Starzyńskiego, Martę Machocką, Zofię, Bronisława Furmańskich, Władysławę, Jana Stanik, Bogdana Krawczyka, Janinę, Stanisława Pietrzyków, Waldemara Jakubowskiego, Jacka, Wandę Chochoł, Stanisławę, Antoniego Chochoł, Teresę, Jakuba, Zofię Mroczkowskich, Lucjana, Stanisława, Józefę Dobrasiewiczów, Adama, Piotra, Józefa Murawskich, Krystynę, Stanisława Mosionków, Władysława Bąk, Mariannę, Feliksa Gołąbków, Albina Prygla, Zofię, Stanisława Wójcików, Adama Berlińskiego, Tadeusza Neskę, Krzysztofa, Henryka Pietrzyków, Feliksę, Józefa Sułeckich, Krystynę, Piotra, Walentego Tokarskich, Teresę Chałupka, Jana Kurowskiego, Józefa i Jadwigę Pietrzyków, Waldemara Jakubowskiego, Zbigniewa Kacprzaka, Stanisława, Krystynę Mosionek, Jana, Katarzynę Odrobińskich, Cezarego Zamkowskiego, Joannę, Czesława Kaczorowskich, Adama Tyczyńskiego, Henryka Kominka, Paulinę, Jana Tyczyńskich, Tadeusza, Jana, Janinę Leszczyńskich, Mariannę, Walentego Janasów, Stefana, Katarzynę, Anetę Jakubiaków, Stefana, Stanisława Odzimków.

 

______________________________________

 

NIECZATÓW

 

Ignacego, Helenę Wierzbickich, Adama Kalińskiego, Stanisława Mieszczakowskiego, Józefa Duchnika, Józefę Duchnik, Aleksandrę Siczek, Stanisławę, Aleksandra Mortka, Jana, Cecylię Machnikowskich, Teresę, Mariana Duchników, Wiesława Głowackiego, Jerzego Białasa, Tadeusza Stawczyka, Józefę Michalską, Jadwigę Duchnik, Stanisława, Sławomira Duchników, Antoninę, Antoniego Michalskich.

 

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

Módlmy się za zmarłych członków stowarzyszeń katolickich, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, za dusze w czyśćcu cierpiące i za te dusze, o których już nikt z rodziny nie pamięta.

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

 

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia. Prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, dopuścił naszych zmarłych Kapłanów, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Blok reklamowy

Wyszukiwanie

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
22 września 2018

(265. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
384820