2018/19

 

+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, Ty pocieszałeś opłakujących utratę swoich najbliższych i obiecałeś, że każdy, kto wierzy w Ciebie, choćby i umarł żyć będzie. Wejrzyj na nasze pokorne modlitwy i obdarz życiem wiecznym dusze śp.:

 

 

 

Papieży, Biskupów naszej diecezji, a szczególnie:

 

Pawła Kubickiego, Jana Kantego Lorka, Piotra Gołębiowskiego, Stanisława Sygneta, Walentego Wójcika, Jana Chrapka, Mariana Zimałka, Edwarda Materskiego, Stefana Siczka, Zygmunta Zimowskiego.

 

Kapłanów:

 

Adama Popkiewicza, Józefa Gajewicza, Jana Dumanię, Józefa Piątkowskiego, Jana Jurka, Stanisława Dudelę, Józefa Kurasia, Adama Zająca, Henryka Paciurę, Bogdana Jarosza, Stanisława Sułeckiego, Tadeusza Jakubiaka, Bolesława Jakubiaka, Klemensa Wlazło, Juliana Wlazło, Mariana Jacewicza, Jana Piwowarczyka, Czesława Jeromina, Mariana Magdziaka, Józefa Barańskiego, Kazimierza Buczaka, Bogdana Obłója, Adama Szustera, Jana Pietrusa, Wiesława Zalasa, Andrzeja Kaima, Jarosława Brendla, Stanisława Ładochę, Jana Adachę, Henryka Burzyńskiego.

 

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek....

 

 

 

Módlmy się za zmarłych:

 

 

 

Bronisławę, Edmunda, Antoniego, Domicelę Piotrowskich,

 

Katarzynę, Józefa, Stefana, Franciszka, Stanisława, Marcelego, Alinę Kotkowskich, Mariana Jelonkiewicza, Ryszarda Wijatę, Martę Kozłowską, Helenę Kopeć, Wiktorię Płachtę, Teresę Ciura, Stanisława, Florentynę Kaczorów, Józefę, Jana Surów, Weronikę Bury, Irenę i Witolda Grabdów, Helenę Surwiłło.

 

 

 

A także dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła i parafii.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...

 

 

ZATOPOLICE

 

Feliksa, Stanisławę, Czesława Pudzianowskich, Wacława Musiała, Mariannę, Stanisława Kaneckich, Janinę, Stanisława, Krzysztofa, Mariana Wilk, Stanisława Dobrasiewicza, Genowefę Jarząbek, Eleonorę, Jerzego Głowackich, Jana Zawadzkiego, Stanisława, Stanisławę Tokarskich, Macieja Ozgę, Jana Dudę, Kazimierę, Jana, Mariannę, Wincentego Dobrasiewiczów, Józefa, Sławomira Kaszubów, Józefa, Bronisławę, Stanisława Zych, Antoniego, Stanisława, Zofii Ługowskich, Marianny Pysiak, Bolesława, Jana Kłos, Romana Siczka, Stanisława, Anielę, Jana, Ewę Musiał, Stanisławę, Antoniego, Zygmunta, Franciszka Pudzianowskich, Stanisławę, Józefa, Rozalię, Antoniego Głogowskich, Janusza Trybulskiego, Elżbietę Głowacką, Zofię, Kazimierza Ozgów, Walerię, Jana Śmiałków, Józefa Wencla, Stanisława, Józefę Pietrzyków, Stefanię, Józefa Nowaków, Andrzeja, Czesława, Józefa Kowalczyków, Józefę, Józefa Łobodów, Krystynę, Adama Kłos, Helenę Kanecką, Aleksandrę, Piotra Gutkowskich, Józefa Stasikowskiego, Jana, Edwarda Ozimka, Helenę, Antoniego Grabowskich, Stanisława Radomskiego, Kazimierę, Stefana, Ireneusza Pudzianowskich, Jadwigę, Adama, Władysławę Białas, Józefa, Leokadię Głowackich, Leokadię, Władysława Serafin, Stanisława, Jerzego Gołąbków, Janinę, Antoniego Mnichów, Józefę, Franciszka Zbrożynów, Janinę, Kazimierza Pysiak, Adama, Stanisława, Władysława, Melanię, Franciszka Szwarnowskich, Jerzego Głowackiego, Janinę, Józefa Majchrzaków, Genowefę, Wacława Drabik, Jana Maja, Stanisława Wencla, Zofię, Henryka Janaszów, Jana, Reginę, Adama Kaców, Mariannę Pluta, Krystynę, Bolesława, Zofię Musiałów, Teodozję, Tadeusza Prygiel, Jolantę Krawczyk, Irenę, Tadeusza, Krystynę Głowackich, Agatę Wencel, Stefana, Genowefę Dobrasiewiczów, Janinę, Mieczysława, Ryszarda, Bogdana Wilków, Agnieszkę, Czesława Taneckich, Mieczysława, Antoninę, Józefa Jaroszów, Józefę, Piotra, Józefa Mosionków, Janinę, Jana, Mariannę, Szczepana  Głogowskich, Stanisława, Mariannę Jaroszów, Mariana, Jacka Bieńków, Zofię, Józefa Kozłowskich, Zofię, Jana, Mariana Pawelców, Janinę, Zygmunta, Tadeusza Worosz, Marię, Kazimierę Kosiło, Eugeniusza Janasa, Jana Tyczyńskiego, Krystynę, Stanisława Owczarków, Mariannę, Jana Węgrzyckich, Józefa Ślifirczyka, Henrykę, Tadeusza Kacprzaków, Mariusza Marciniaka, Magdalenę Suwała, Wiktorię, Franciszka Janasów, Mariannę, Jerzego, Stanisławę, Annę, Jana Iwańskich, Wacława, Ewę Owczarek, Edwarda, Mariannę Jabłonków, Wiesława Stępniewskiego, Adama Łobodę, Zofię, Stanisława, Andrzeja Piszczek, Marię Gniwek, Tadeusza Woźniaka, Jana, Mariannę Pączek, Mariannę Łobodzińską, Kazimierza Bartosiaka, Jana, Genowefę, Józefa Dudelów, Janinę, Stefana Golińskich, Stanisława Jaroszka, Władysława, Stanisława, Zbigniewa Machnio. _______________________________

 

*Janinę, Stanisława, Zdzisława Stępniewskich, Zygmunta, Mariannę Szubińskich, Jana, Genowefę Krawczyków, Stanisława, Helenę Radomskich, Eleonorę, Tadeusza Tyczyńskich, Mariannę Bieniek.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek...

 

 

 

ZDZIECHÓW

 

Jana Pytkę, Zofię, Stefana, Zbigniewa Pysiaków, Adama, Mariannę Michalskich, Jana, Helenę Majchrzaków, Małgorzatę Zagórską, Annę, Józefa Michalskich, Czesława Głowackiego, Józefa Krawczyka, Mariannę, Franciszka Łukawskich, Grzegorza Staśko, Siergieja Jefremowa, Martę, Władysława Głogowskich, Mariana Bartosiaka, Włodzimierza Głogowskiego, Jana, Dariusza, Franciszkę, Stefana Michalskich, Stanisławę, Władysława Michalskich, Elżbietę, Jana Kondysów, Mariannę Bąk, Ewę Wasiak, Janinę Węglicką, Zofię Dziedzic, Stanisława Pysiaka, Wawrzyńca Pysiaka, Ludwika, Mariannę, Józefa Pysiaków.

 

____________________________________________________

 

*Tadeusza Gałek, Wandę, Stanisława Michalskich, Zygmunta Piwowarczyka, Czesława, Władysława, Honoratę Cieślińskich.

 

_________________________________

 

 

 

RADOMAlfreda Malmon, Mariana Drab, Janinę, Stanisława Wójcik,  Krzysztofa Kowalczyka, Helenę, Jana Śmigaszewskich, Zofię Rozińską, Janinę, Piotra Gutkowskich, Eugeniusza Pękalę, Mieczysława, Wacławę, Jana Krzyżanowskich, Marcina Wanata, Jana Podlewskiego, Mariannę, Stanisława Rzepkowskich, Krystynę Białkowsą Palitajan, Teresę, Mariana Gwizd.

 

_______________________

 

KONIECZNO – Marię, Henryka Martuszewskich.

 

KOZINKI – Ks. Leonarda Jarosza, Kingę Szpunar, Eryka Fessera, Ireneusza Dorociaka.

 

ZAKRZEWSKA WOLA- Mariannę, Józefa Nowakowskich.

 

FRANCISZKÓWRozalię, Ireneusza, Kazimierza Tyczyńskich.

 

DĄBRÓWKAZofię, Józefa Ziółków, Stanisława Kaczmarskiego.

 

STALOWA WOLA – Janusza Hołodę.


WACŁAWÓW - Krzysztofa, Mateusza Jabłonków.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek...

 

 

 

MLECZKÓW

 

Feliksa, Stanisławę, Czesława Pudzianowskich, Wacława Musiała, Mariannę, Stanisława Kaneckich, Janinę, Stanisława, Krzysztofa, Mariana Wilk, Stanisława Dobrasiewicza, Genowefę Jarząbek, Eleonorę, Jerzego Głowackich, Jana Zawadzkiego, Stanisława, Stanisławę Tokarskich, Macieja Ozgę, Jana Dudę, Kazimierę, Jana, Mariannę, Wincentego  Dobrasiewiczów, Józefa, Sławomira Kaszubów, Józefa, Bronisławę, Stanisława Zych, Antoniego, Stanisława, Zofię Ługowskich, Mariannę Pysiak, Bolesława, Jana Kłos, Romana Siczka, Stanisława, Anielę, Jana, Ewę Musiał, Stanisławę, Antoniego, Zygmunta, Franciszka Pudzianowskich, Stanisławę, Józefa, Rozalię, Antoniego Głogowskich, Janusza Trybulskiego, Elżbietę Głowacką, Zofię, Kazimierza Ozgów, Walerię, Jana Śmiałków, Józefa Wencla, Stanisława, Józefę Pietrzyków, Stefanię, Józefa Nowaków, Andrzeja, Czesława, Józefa Kowalczyków, Józefę, Józefa Łobodów, Krystynę, Adama Kłos, Helenę Kanecką, Aleksandrę, Piotra Gutkowskich, Józefa Stasikowskiego, Jana, Edwarda Ozimka, Helenę, Antoniego Grabowskich, Stanisława Radomskiego, Kazimierę, Stefana, Ireneusza Pudzianowskich, Jadwigę, Adama, Władysławę Białas, Józefa, Leokadię Głowackich, Leokadię, Władysława Serafin, Stanisława, Jerzego Gołąbków, Janinę, Antoniego Mnichów, Józefę, Franciszka Zbrożynów, Janinę, Kazimierza Pysiak, Adama, Stanisława , Władysława, Melanię, Franciszkę Szwarnowskich, Jerzego Głowackiego, Janinę, Józefa Majchrzak, Genowefę, Wacława Drabik, Jana Maja, Stanisława Wencla, Zofię, Henryka Janaszów, Jana, Reginę, Adama Kaców, Mariannę Pluta, Krystynę, Bolesława, Zofię Musiał, Teadozję, Tadeusza Prygiel, Jolantę Krawczyk, Irenę, Tadeusza, Krystynę Głowackich, Agatę Wencel, Aleksandra, Stanisława Krawczyków, Stanisławę, Stanisława, Piotra Bartosiak, Ewę, Józefa Wojciechowskich, Elżbietę, Mariana, Stanisława Krawczyków, Adama Pudzianowskiego, Mariannę, Józefa Chłopeckich, Mariana Bartosiaka.

 

__________________________________________________________

 

*Zygmunta, Mariannę Szubińskich, Jana, Genowefę Krawczyków, Stanisława, Helenę Radomskich, Eleonorę, Tadeusza Tyczyńskich.

 

PODLESIE MLECZKOWSKIE: Stanisława Kołsuta, *Zygmunta Dobrasiewicza.

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

ŚLEPOWRON

 

Tadeusza, Genowefę Łobodzińskich, Jana, Stanisławę Traczyk, Stanisława, Stefanię Gwizd, Mariannę, Stanisława, Kazimierza Krasińskich, Piotra, Kazimierza, Juliana, Kazimierza Czajkowskich, Genowefę, Ryszarda Jóźwik, Józefa Pyszczak, Helenę, Piotra Gac, Stefana, Leszka, Waldemara Gac, Genowefę, Władysława Kobuz, Adama Błędowskiego, Michalinę, Ignacego Łobodzińskich, Janinę, Mariana, Edwarda Głogowskich, Adama Skowrońskiego, Stanisława, Mariannę Gac, Michała, Mariannę Gac, Sławomira Górnika, Franciszka, Edwarda Jastrzębskich, Jana, Stefanię Górnik, Janinę, Stanisława, Mieczysława Sala, Mariana Gwizd, Domicelę, Mariana Ługowskich, Annę, Justynę, Jana Grelaków, Jana, Mariannę Kaźmierczaków, Wiktora, Genowefę, Władysława Śmigaszewskich, Irenę, Józefa Ponetów, zm.Siczków, Mariannę Sowińską, Grzegorza Jabłońskiego.

 

___________________________________________________________

 

*Władysława Kobuz, Jerzego, Henryka Czajkowskich, Mariannę, Mariana Włodarczyków, Helenę, Adama Mąkosów.

 

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…..

 

 

KIERZKÓW

 

Jerzego, Wojciecha Tyczyńskich, Helenę, Genowefę Kacprzyckich, Zofię, Mieczysława Gwizd, Antoninę, Stanisława, Lucjana Bączków, Jerzego, Mariusza, Aleksandrę, Bronisława Stachura, Stanisława Kowalskiego, zm. Kowalskich, Lachowskich, Stanisławę, Adama Woźniaków, Ryszardę Pyszczek, Stanisława, Bronisławę, Czesława, Adama Kośćców, Małgorzatę Gomułę, Andrzeja, Michała Cwylów, Mariana, Teodora Bieńków, Wiesława, Bolesława, Genowefę Siraków, Kamila Muchę, Adama Żaka, Grażynę Warchoł, Genowefę, Wacława Strzelców, Grzegorza, Stanisława Żaków, Danutę, Franciszka Patraś, Franciszka Marchewkę, Józefa, Antoninę Ponetów, Teresę, Zygmunta Safianów, zm. Safianów, Stanisławę, Józefa Jędrasik, Marię Zborowską, Sabinę, Józefa, Mirosława Oziemków, Stanisława, Reginę, Józefa Wolskich, Mieczysława, Reginę Kurek, Antoniego, Józefę Ługowskich, Andrzeja Kaneckiego, Jana, Mariannę Orzeszek, Jana, Otolię, Zdzisława Kurkiewiczów.

 

_____________________________________________________

 

*Antoniego, Mariannę Piaseckich, Władysława, Łucję Tyczyńskich, Zenona Maja, Ludwika, Sabinę Konarskich,Mirosława, Janinę, Piotra Gutkowskich.

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

MILEJOWICE

 

Jana, Helenę, Mariana Kacprzak, Kazimierza Falińskiego, Kazimierę Adach, Tadeusza, Annę Boruch, Janinę, Stanisława Mirowskich, Kazimierza Stańczykowskiego, Czesławę, Edwarda Raków, Danutę, Stanisława Nosowskich, Helenę, Mieczysława Garczyńskich, Leona Machnio, Józefę, Bronisława Potockich, Sylwestra Gregorczyka, Mieczysława Machnikowskiego, Janinę, Władysława Piechotów, Cecylię Lis, Edwarda Śliwińskiego, Antoniego, Mariannę Płatosów, Emilię Krajewską, Zenona Gogacza, Ludwika Baćmagę, Józefa, Bronisławę, Stanisława Zych, Józefa, Sławomira, Stanisława Kaszubów, Franciszka Śliwińskiego.

_____________________________________________________

 

*Ignacego Pysiaka, Jana, Helenę Tomczyków, Bolesława, Rozalię Kalinowskich, Irenę, Antoniego Gregorczyków.

 

 

 

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek...

 

 

 

 

CEREKIEW

 

Annę, Mieczysława Kazimierczak, Mariannę, Stanisława, Kazimierza Głowackich, Zygmunta Kalitę, Józefa, Helenę, Jana, Helenę, Mariana Mąkosów, Stanisława Kaima, Tomasza, Jacka Znanieckich, Marka Mnicha, Zygmunta Kopeć, Janinę, Franciszka Pałkiewiczów, Jerzego Głowackiego, Stefanię, Józefa Sochów, Stanisławę, Adama, Andrzeja Słowińskich, Janinę, Józefa, Piotra Grabkowskich, Antoniego, Katarzynę Ziókowskich, Ks. Eugeniusza Wrzeszcza, Stanisława Sobola, Paulinę, Jana Murawskich, Otolię, Jana, Zdzisława Kurkiewiczów, Helenę Jędrzejewską, Helenę Gołębiowską, Stanisławę, Reginę, Józefa Wolskich, Antoniego, Kazimierę Odziemek, Mariana Sadowskiego, Helenę, Edwarda Paterek, Marię Kowal, Mariannę Rzepczyńską, Wacława Wańka, Jana, Wiesława Okolusa, Jana Kowala, Jacka Araka, Mariannę, Juliana, Antoniego, Mariana Janiszewskich, Daniela Janiszewskiego, Antoniego Króla, Kazimierza Rejmera, Herników, Janinę, Adama Górskich, Piotra, Aleksandrę Gutkowskich, Izydora Włodarczyka, Stanisława Adamczyka, Ryszarda, Joannę Król, Barbarę Głowacką, Jarosława Markiewicza, Jana Gospodarczyka, Walentynę, Jerzego Walasków, Irenę, Lucjana Gaszynów, Wandę Paździor, Aleksandrę, Władysława i Janusza Dębickich.

 

___________________________________________________

 

*Genowefę, Władysława Grzegorczyków, Czesława, Janinę, Adama, Władysławę, Józefa, Teodorę, Józefa, Julię Malecińskich, Krystynę Burchard, Władysławę, Józefa Ofman, Mariannę, Feliksa Królów, Barbarę Owczarek, Henryka Głowackiego, Helenę, Puszczyńską, Jana, Marię Mierzwów, Stanisława, Mariannę Kołodziejczyk.  

 

______________________________

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

GOLĘDZIN

 

Józefę, Bronisława, Jana Kaczorów, Piotra Jabłonkę, Jana, Helenę Chałupków, Władysławę, Jana Staników, Bogdana Krawczyka, Mariolę Wabik, Jana Zielińskiego, Teresę, Jakuba, Zofię Mroczkowskich, Lucjana Dobrasiewicza, Adama, Adama, Józefę, Piotra Murawskich, Mariannę, Franciszka Wilk, Adama, Genowefę, Jana Perkuszewskich, Janinę, Zofię, Józefa Olbryś, Józefę, Stanisława Dobrasiewicz, Mariannę, Feliksa Gołąbek, Stanisława Pysiaka, Jana Kurowskiego, Jadwigę, Józefa Pietrzyków, Albina Prygla, Zofię, Stanisława Wójcików, Zbigniewa Kurowskiego, Jana Pączka, Stanisławę, Antoniego Chochoł, Wandę, Jacka Chochoł,Władysława Bąka.

 

____________________________________________________

 

*Czesława, Joannę Kaczorowskich, Genowefę, Piotra Kornafel, Tadeusza, Janinę, Jana Leszczyńskich, Mariannę, Walentego Janasów, Józefę, Mariana Błędowskich, Tadeusza Kurowskiego, Stanisława Stępień, Stanisława, Krystynę Mosionek, Ewę Rychlicką, Adama Tyczyńskiego, Henryka Kominka, Paulinę, Jana Tyczyńskich, Józefa, Zofię, Władysława Tyczyńskich.

 

NIECZATÓW

 

Jana, Cecylię Machnikowskich, Janinę, Adama, Marcina Stawczyk, Stanisława Mieszczakowskiego, Aleksandrę Siczek, Rafała Prokopa, Beatę Kupiec, Józefę, Feliksa Michalskich, Jadwigę Duchnik, Helenę, Ignacego Wierzbickich, Teresę, Mariana Duchników, Wiesława Głowackiego, Jerzego Białasa, Kamila Rylskiego, Antoniego, Antoninę Michalskich, Stanisława, Sławomira Duchników, Tadeusza Stawczyka.

 

______________________________________________________

 

*Bogdana Wierzbickiego, Jana, Stanisława, Helenę Mortków, Marię, Wojciecha Gałek, Ewę, Feliksa, Jana Gregorczyków, Mariana, Helenę Stawczyk, Zofię, Józefa Gałek, Janinę, Adama Duchnik.

 

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

Módlmy się za zmarłych członków stowarzyszeń katolickich, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, za dusze w czyśćcu cierpiące i za te dusze, o których już nikt z rodziny nie pamięta.

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

 

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia. Prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, dopuścił naszych zmarłych Kapłanów, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Blok reklamowy

Wyszukiwanie

Zegar

Dzisiaj jest

niedziela,
20 stycznia 2019

(20. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
423590