2017

+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Panie Jezu Chryste, Ty pocieszałeś opłakujących utratę swoich najbliższych i obiecałeś, że każdy, kto wierzy w Ciebie, choćby i umarł żyć będzie. Wejrzyj na nasze pokorne modlitwy i obdarz życiem wiecznym dusze śp.:

 

Papieży, Biskupów naszej diecezji, a szczególnie:

Pawła Kubickiego, Jana Kantego Lorka, Piotra Gołębiowskiego, Stanisława Sygneta, Walentego Wójcika, Jana Chrapka, Mariana Zimałka, Edwarda Materskiego, Stefana Siczka, Zygmunta Zimowskiego.

Kapłanów:

Adama Popkiewicza, Józefa Gajewicza, Jana Dumanię, Józefa Piątkowskiego, Jana Jurka, Stanisława Dudelę, Józefa Kurasia, Adama Zająca, Henryka Paciurę, Bogdana Jarosza, Stanisława Sułeckiego, Tadeusza Jakubiaka, Bolesława Jakubiaka, Klemensa Wlazło, Juliana Wlazło, Mariana Jacewicza, Jana Piwowarczyka, Czesława Jeromina, Mariana Magdziaka, Józefa Barańskiego, Kazimierza Buczaka, Bogdana Obłója, Adama Szustera, Jana Pietrusa, Andrzeja Kaima, Jarosława Brendla, Stanisława Ładochę, Jana Adachę, Henryka Burzyńskiego, Bogdana Szczepanika.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek....

 

Módlmy się za zmarłych:

 

Bronisławę, Edmunda, Antoniego, Domicelę Piotrowskich,

Katarzynę, Józefa, Stefana, Franciszka, Stanisława, Marcelego, Alinę Kotkowskich, Mariana Jelonkiewicza, Ryszarda Wijatę, Martę Kozłowską, Helenę Kopeć, Wiktorię Płachtę, Teresę Ciura, Stanisława, Florentynę Kaczorów, Józefę, Jana Surów, Weronikę Bury, Irenę i Witolda Grabdów, Helenę Surwiłło.

Genowefę, Janinę, Tadeusza, Józefa Gilów, Sabinę, Weronikę, Romana, Konstantego Bańkowskich, Helenę, Władysława Bujaków, Mariannę, Wojciecha Czerwonków.

A także dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła i parafii.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATOPOLICE

Janinę, Mieczysława, Ryszarda, Bogdana Wilków, Czesława, Agnieszkę Kaneckich, Mariannę, Szczepana, Jana, Janinę Głogowskich, Stanisława Kopyta, Józefę, Piotra, Józefa Mosionków, Antoninę, Józefa, Mieczysława Jaroszów, Jana, Mariannę Pączek, Mariannę Łobodzińską, Tadeusza Woźniaka, Zofię, Józefa Kozłowskich, Zofię, Jana, Mariana Pawelców, Wiesława Stępniewskiego, Mariannę, Jerzego, Annę, Stanisławę, Jana Iwańskich, Wacława Owczarka, Mariannę, Edwarda Jabłonków, Janinę, Zygmunta, Tadeusza Woroszów, Marię Kosiło, Eugeniusza Janasa, Michalinę Kępkę, Jana Tyczyńskiego, Mariannę, Jana Węgrzyckich, Józefa Ślifirczyka, Ewę Owczarek, Henrykę, Tadeusza Kacprzaków, Mariusza Marciniaka.

 

_______________________________

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek...

 

ZDZIECHÓW

Tadeusza, Weronikę, Władysława Michalskich, Mariannę, Adama Michalskich, Elżbietę, Jana Kondysów, Stanisławę, Władysława Michalskich, Jana Pytkę, Zofię, Stefana, Zbigniewa Pysiaków, Jana, Helenę Majchrzaków, Czesława Cieślińskiego, Jana, Dariusza, Franciszkę, Stefana Michalskich, Czesława Głowackiego, Annę, Józefa Michalskich, Helenę, Antoniego Pysiaków, Ewę Wasiak, Stanisława, Józefa, Mariannę Pysiaków, Janinę Węglicką, Grażynę Nowak, Tadeusza Gałek, Wandę, Stanisława Michalskich, Zofię Dziedzic.

 

_______________________

WACŁAWÓW- Paulinę, Jana Murawskich.

DĄBRÓWKA – Zofię, Józefa Ziółków.

RADOM – Teresę, Mariana Gwizd, Mariana Drab, Alfredę Malmon, Jana Podlewskiego, Mieczysława Krzyżanowskiego, Krzysztofa i Rudolfa Roman, Wacławę, Jana Krzyżanowskich, Stanisławę Jaroszek, Mariannę, Stanisława Rzepkowskich, Krystynę Białkowską-Palitajan, Helenę, Jana Śmigaszewskich, Zofię Rozińską, Janinę, Piotra Gutkowskich, Krzysztofa Kowalczyka.

 

________________________________

KONIECZNO – Marię, Henryka Martuszewskich.

KOZINKI – Ks. Leonarda Jarosza, Kingę Szpunar, Eryka Fessera, Ireneusza Dorociaka.

STALOWA WOLA- Janusza Chołody. 

GULIN – Roberta Tomaszewskiego.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek...

 

 

 

 

MLECZKÓW

Janinę, Stanisława, Krzysztofa, Mariana Wilków, Stanisława Dobrasiewicza, Zofię, Antoniego, Stanisława Ługowskich, Mariannę Pysiak, Ewę, Józefa Wojciechowskich, Stanisławę, Antoniego, Zygmunta Pudzianowskich, Macieja Ozgę, Wacława Musiała, Aleksandrę, Piotra Gutkowskich, Mariannę, Stanisława Kaneckich, Kazimierę, Stefana, Ireneusza Pudzianowskich, Feliksa, Stanisławę, Czesława Pudzianowskich, Jana Pogodzińskiego, Józefę, Stanisława Pietrzyków, Stefanię, Józefa Nowaków, Józefę, Józefa Łobodów, Józefa, Andrzeja, Czesława Kowalczyków, Eleonorę, Jerzego Głowackich, Jana Zawadzkiego, Zofię, Kazimierza, Romana Ozgów, Walerię, Stefana, Jana Śmiałków, Mariannę Duchnik, Janinę, Antoniego Mnichów, Józefę, Franciszka Zbrożynów, Mariana Bartosiaka, Leokadię, Władysława Serafinów, Jana Maja, Jana, Bolesława Kłosów, Romana Siczka, Jadwigę, Adama, Władysławę Janasów, Leokadię, Józefa Głowackich, Stanisławę, Stanisława Tokarskich, Janinę, Kazimierza Pysiaków, Kazimierę, Jana Dobrasiewiczów, Wincentego, Mariannę Dobrasiewiczów, Jana, Reginę, Adama Kaców, Mariannę Pluta, Irenę, Tadeusza Głowackich, Krzysztofa Mortkę, Adama, Melanię Szwarnowskich, Józefa Wencla, Stanisława, Piotra Bartosiaków, Adama Pudzianowskiego, Stanisława Wencla, Mariannę, Stanisława, Elżbietę Krawczyków, Mariannę, Józefa Chłopeckich, Teodozję, Tadeusza Prygiel, Krystynę, Bolesława, Zofię Musiał, Agatę Wencel, Adama Kłosa, Zofię, Henryka Janaszów, Stanisławę, Józefa, Rozalię, Antoniego Głogowskich, Janusza Trybulskiego.

_____________________________________

PODLESIE MLECZKOWSKIE: Zygmunta Dobrasiewicza, Stanisława Kołsuta.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

ŚLEPOWRON

Genowefę, Tadeusza, Ignacego, Michalinę Łobodzińskich, Jana, Mariannę Górników, Kazimierza, Piotra, Juliannę, Kazimierza Czajkowskich, Stefana, Leszka Gaców, Stefanię, Stanisława Gwizd, Danutę, Mariana Ługowskich, Stanisławę, Jana Traczyków, Genowefę, Władysława Kobusów, Genowefę, Ryszarda Jóźwików, Józefa Pyszczaka, Jana, Stefanię Górników, Mariannę, Mariana Włodarczyków, Adama, Helenę Mąkosów, Mieczysława Sala, Janinę, Stanisława Salów, Ewę Kwaczyńską, Mieczysława Skowrońskiego, Józefa, Helenę Łęckich, Józefa, Irenę Ponetów, zm. Siczków, Mariana Gwizd, Adama Błędowskiego, Stanisława, Mariannę Gaców, Annę, Justynę, Jana Grelaków.

Mariana Głogowskiego, Jana, Mariannę Kazimierczaków, Wiktora, Genowefę, Władysława Śmigaszewskich, Barbarę Figarską, Wacława, Jarosława Gomułów.

 

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…..

 

 

 

 

 

 

 

KIERZKÓW

Sabinę, Ludwika, Stanisława Konarskich, Stanisława Kowalskiego, zm.Kowalskich, Lachowskich, Kamila Muchę, Genowefę, Bolesława, Wiesława Siraków, Zofię, Mieczysława Gwizd, Andrzeja Kaneckiego, Stanisława, Bronisławę, Czesława, Adama Kośćców, zm. Kośćców i Gomułów, Andrzeja, Michała Cwylów, Janinę, Stefana Gadaszewskich, Adama Żaka, Stanisławę, Adama Woźniaków, Ryszardę Pyszczek, Teresę, Zygmunta, Grzegorza Safianów, Franciszka Marchewkę, Józefa, Antoninę Ponetów, Reginę, Mieczysława Kurek, Józefę, Antoniego Ługowskich, Antoniego Odziemka, Krzysztofa Czajkowskiego, Lucjana Bączka, Franciszkę, Stanisława Bączków, Mariannę, Szczepana, Zbigniewa Warchołów, Wacława, Genowefę Strzelec, Wojciecha, Jerzego Tyczyńskich, Stanisławę, Józefa Jędrasików, Szczepana, Józefa, Ireneusza, Izydora Śmigaszewskiuch, Marię Zborowską, Sabinę, Józefa, Mirosława Oziemków, Jana, Mariannę Orzeszek, Jana, Otolię, Zdzisława Kurkiewiczów, Grzegorza Żaka, Stanisława Żaka, Danutę, Franciszka Patraś, Kazimierę Odziemek.

 

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

MILEJOWICE

Kazimierza Falińskiego, Annę, Tadeusza Boruch, Kazimierę Adach, Mieczysława Machnikowskiego, Władysława, Janinę Piechota, Cecylię Lis, Helenę, Jana, Mariana Kacprzaków, Bronisławę, Józefa Zych, Józefa, Sławomira Kaszubów, Bolesława, Rozalię Kalinowskich, Kazimierza Stańczykowskiego, Czesławę, Edwarda Raków, Danutę, Stanisława Nosowskich, Leona Machnio, Józefę, Bronisława Potockich, Sylwestra Gregorczyka, Wiktora Piechotę, Józefę Gierczak, Helenę, Mieczysława Garczyńskich, Mariannę, Antoniego Płatosów, zm. Płatosów, Emilię Krajewską, zm. Bieńkowskich, Mariana Mortkę, Jerzego, Zofię, Adama Śliwińskich, Mariannę, Stefana Pysiak, Edwarda Śliwińskiego, Franciszka Śliwińskiego, Krystynę, Adama Mortków, Ignacego Pysiaka, Jana, Helenę Tomczyk,Mariana Mirowskiego.

 

___________________________________________

 

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Wieczny odpoczynek...

 

 

CEREKIEW

Jerzego Głowackiego, Stefanię, Józefa Sochów, Józefa, Helenę, Jana, Helenę, Mariana Mąkosów, Mariannę, Stanisława, Kazimierza Głowackich, Zygmunta Kalita, Janinę, Franciszka Pałkiewiczów, Wacława Wrońskiego, Józefę Wdowską, Rajmunda Wdowskiego, Marka Mnicha, Zygmunta Kopeć, Marię Kowal, Mariana Kubickiego, Stanisława Kaima, Jacka, Tomasza Znanieckich, Annę, Mieczysława Kazimierczak, Janinę, Józefa, Piotra Grabkowskich, Stanisławę, Adama, Andrzeja Słowińskich, Tadeusza, Zbigniewa Koślów, Annę, Stanisława Lenard, Izydora Włodarczyka, Jana Kowala, Helenę, Mariana Sadowskich, Stanisławę, Stefana Skorżów, Mariannę, Juliana, Antoniego, Mariana Janiszewskich, Helenę, Edwarda Paterek, zm. Herników, Weronikę, Kazimierza Lachowicz, Mariannę Dobrowolską, Daniela Janiszewskiego, Jana Gospodarczyka, Stanisławę, Mariannę, Tadeusza Kilian, Janinę, Adama Górskich, Jerzego, Walentynę Walasków, Irenę, Lucjana Gaszynów, Wandę Paździor, Władysławę Ofman, Mariannę Rzepczyńską, Otolię, Jana, Zdzisława Kurkiewiczów, Helenę Jędrzejewską, Helenę Gołębiowską, Antoniego Króla, Zofię, Kazimierza Dzik, Edmunda Żardeckiego, Zofię Skuneczną, Stanisława Masłowskiego, Wacława Wańka, Jana Okolusa, Wiesława Okolusa, Władysława, Aleksandrę, Janusza Dębickich, Mariana Wesołowskiego, Mariana Sadowskiego, Jana Piastę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

GOLĘDZIN

Franciszka, Stanisławę, Jana Górników, Franciszka Wilka, Piotra Jabłonkę, Jana, Helenę Chałupków, Mariolę Wabik, Adama, Sabinę Mortków, Waldemara Jakubowskiego, Władysławę, Jana Stanik, Bogdana Krawczyka, Jakuba, Zofię, Teresę Mroczkowskich, Józefę, Bronisława, Jana Kaczorów, Jana, Katarzynę Odrobińskich, Cezarego Zamkowskiego, Zdzisława Starzyńskiego, Martę Machocką, Zofię, Bronisława Furmańskich, Genowefę, Jana Łyżwów, Mariannę, Feliksa Gołąbków, Stanisława Pysiaka, Tadeusza Kurowskiego, Adama Tyczyńskiego, Henryka Kominka, Paulinę, Jana Tyczyńskich, Józefę, Stanisława Dobrasiewiczów, Antoniego, Stanisława, Wandę, Jacka Chochoł, Mariana Starzyńskiego, Władysława Bąka, Adama, Piotra, Józefa Murawskich, Tadeusza Neskę, Krzysztofa, Henryka Pietrzyków, Feliksę, Józefa Sułeckich, Krystynę, Piotra, Walentego Tokarskich, Teresę Chałupka, Albina Prygla, Zofię, Stanisława Wójcików, Zbigniewa Kurowskiego, Joannę, Czesława Kaczorowskich, Lucjana Dobrasiewicza, Jana Kurowskiego, Jadwigę, Józefa Pietrzyków, Mariannę, Aleksego Stąporskich, Stefana, Katarzynę, Anetę Jakubiaków, Stefana, Stanisławę Odzimków.

NIECZATÓW

Stanisławę, Aleksandra Mortków, Ignacego, Helenę Wierzbickich, Stanisława Mieszczakowskiego, Józefa, Józefę Duchników, Stanisława, Sławomira Duchników, Antoniego, Antoninę Michalskich, Zofię, Aleksandra, Marka Wierzbickich, Teresę, Mariana Duchników, Wiesława Głowackiego, Jerzego Białasa, Kamila Rylskiego, Tadeusza Stawczyka, Franciszka Kalińskiego, Juliannę, Aleksandra, Zbigniewa Piaseckich, Anastazję Gagacką, Stanisławę Kontną, Rafała Prokopa.

 

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módlmy się za zmarłych członków stowarzyszeń katolickich, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, za wszystkich, którzy wraz z Prezydentem Rzeczpospolitej Lechem Kaczyńskim zginęli w smoleńskiej katastrofie lotniczej, za dusze w czyśćcu cierpiące i za te dusze, o których już nikt z rodziny nie pamięta.

 

 

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia. Prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, dopuścił naszych zmarłych Kapłanów, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Blok reklamowy

Wyszukiwanie

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
21 września 2017

(264. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
296755