CHRZEST

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza. Niemowlę w sakramencie chrztu jest przyjmowane do społeczności Kościoła na podstawie wiary rodziców i chrzestnych, którzy swoją moralnością gwarantują, iż dziecko będzie wychowywane w wierze Jezusa Chrystusa.

 

Rodzice dziecka zgłaszają się w kancelarii parafialnej na kilka dni przed dniem uroczystości. Chrzestnymi mogą być osoby, które przyjęły sakrament chrztu i bierzmowania, są praktykującymi katolikami i i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

 

Potrzebne dokumenty:

* odpis akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego

* dowód osobisty - dane rodziców - imię, nazwisko, wiek, zawód, data ślubu

* dane chrzestnych - imię i nazwisko, wiek, adres

* zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

 

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą

 niedzielę  w czasie mszy św. o godz. 11.30

BIERZMOWANIE

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić po uprzednim zgłoszeniu się w kancelari parafialnej. Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.

 

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

* systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.

* korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania

* czynny udział w spotkaniu grupy do bierzmowania

 

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

 

Świadkami bierzmowania powinni być osoby wierzące i praktykujące.

 

EUCHARYSTIA - I KOMUNIA ŚWIĘTA

Do Wczesnej Komunii Świętej mogą posłać dziecko rodzice w wieku 7 lat, po dwuletnim przygotowaniu katechizacyjnym. Pierwsza Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

 

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św.

 

SAKRAMENT POJEDNANIA I POKUTY

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

 

Spowiedź św. w naszej parafii codziennie w czasie Mszy Św.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

 

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

 

Chorych można zgłaszać  osobiście.

 

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego służy zbawieniu człowieka. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, aby stanowiło ono przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą, na wzór oblubieńczego przymierza Chrystusa z Kościołem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się „domowym Kościołem” (por. KK 11).

 

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński przychodzą spisać protokół przedmałżeński w terminie nie dłuższym niż trzy i nie krótszym niż dwa miesiące od planowanej daty ślubu. Przychodząc spisać protokół przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

* dowody osobiste

* aktualne świadectwo chrztu

* świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej

* w przypadku zawarcia małżeństwa konkordatowego - zaświadczenie z USC.

NARZECZENI PROSZENI SĄ O USTALENIE Z KSIĘDZEM TERMINU SPOTKANIA W TYGODNIU NA PRZEPROWADZENIE PROTOKÓŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO W KANCELARII PARAFIALNEJ – PO MSZY ŚW.NIEDZIELNEJ.

POGRZEB

Naszą pamięć i szacunek do zmarłego wyrażamy obecnością na pogrzebie, składanymi kondolencjami, wiązanką kwiatów, wieńcem, zapalonym zniczem. Lecz chyba najistotniejszym przejawem miłości do zmarłego jest modlitwa w jego intencji, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii.

 

W celu pochowania zmarłego należy:

* uzyskać lekarskie świadectwo zgonu zmarłego(karta zgonu)

* w kancelarii parafialnej ustalić datę, godzinę i formę pogrzebu

* w kancelarii okazać skrócony odpis aktu zgonu z USC.

 

Msze św. od uczestników pogrzebu z ofiar złożonych przez nich na tacę podczas Mszy św. pogrzebowej są odprawiane w najbliższych wolnych terminach ogłaszanych w niedzielę.

Na cmentarz udajemy się autokarem(nie dla wygody) ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa osób i powagi naszej modlitwy. Wiemy jak zachowują się kierowcy przejeżdżający obok orszaku pogrzebowego.Nie tylko nikt się nie zatrzymuje(jak było dawniej), ale z całym impetem wymija. Jest to profanacja pamięci zmarłego i modlących się ludzi. Ale jesli rodzina zarząda pieszego przejścia na cmentarz to bierze odpowiedzialność za ewentualny wypadek. Tę odpowiedzialność skład pisemnym oświadczeniem.


Blok reklamowy

Wyszukiwanie

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
03 czerwca 2023

(154. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
904427