III NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.01.2017.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus opuścił swój rodzinny Nazaret – miasto, w którym się wychował. Jezus udał się następnie do Kafarnaum, na pogranicze ziem, które należały do Izraela i do pogan. Kafarnaum – miasto, które Jezus wybrał, które ukochał, które od tego momentu stało się Jego domem. Kafarnaum, o którym Ewangelia powiedziała, że to miasto Jezusa, leżało również na terenie dwóch pokoleń Izraelskich Zabulona i Neftalego, a te z kolei pokolenia graniczyły już bezpośrednio z pogańskimi szczepami. Ewangelista Mateusz widział w osiedleniu się Jezusa w Kafarnaum realizację proroctwa z księgi proroka Izajasza:
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroku zabłysło światło.

Kilka lat temu w polskich szkołach (nie wiem, czy tak się robi jeszcze dzisiaj) na lekcjach przyrody przeprowadzano pewien eksperyment. Jego zadaniem było pokazanie uczniom, jak niezbędne jest światło w procesie fotosyntezy i fotolizy – jaką rolę odgrywa światło i jak jest ważne dla procesów, dzięki którym rośliny mogą się odżywiać i rozwijać. Eksperyment polegał na włożeniu zielonej rośliny do ciemnej szafy i zamknięciu jej na kilka dni. Co stało się z rośliną po paru dniach? Jej liście stawały się żółte i powoli, bez promieni słonecznych, roślina zaczynała obumierać.

Jezus nie zostawia nas samych sobie, przychodzi i chce zamieszkać pośród nas w naszej codzienności. Jezus chce być obecnym nie tylko w tych obszarach, gdzie jest ładnie i czysto w naszym życiu – podobnie jak w pokoju gościnnym, do którego za chwilę ma wejść ksiądz po kolędzie. Jezus chce wejść i zapalić światło swej obecności wszędzie w naszym życiu, w naszej codzienności, także w ciemnej, wilgotnej, zagraconej piwnicy, której być może się wstydzimy. On chce wejść w to wszystko, co trudne, co grzeszne i chce nam pomóc się z tego wydostać, chce nam pomóc to uporządkować. Chce w nasze życie wprowadzić światło, bez którego nie ma prawdziwego życia.

Pamiętasz tę roślinę ze szkolnego eksperymentu? Im szybciej zostanie wyciągnięta z ciemnej szafy i postawiona w słońcu, tym większe prawdopodobieństwo, że przetrwa; natomiast im dłużej pozostanie w ciemności, tym szybciej obumrze.
Podobnie jest z nami, nawróćmy się póki jeszcze na to jest czas. Zaprośmy Jezusa, aby pomógł nam tego dokonać.

Blok reklamowy

Wyszukiwanie

Zegar

Dzisiaj jest

piątek,
20 stycznia 2017

(20. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
267738